ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

    โทร. 044-223507 หรือ 044-223519