กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 : Portfolio

การเดินทางมายังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 081-725-4421, 044-223-957, 044-223-943, 044-223-910 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020