ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ตามระบบ TCAS รอบที่ 1 : Portfolio ครั้งที่ 2

แผนที่การเดินทางไปยังอาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายรับนักศึกษา

โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

โทรสาร 044-223-010