ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลรับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
  1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ กำหนดการและขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
  2. รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. โดยจะส่ง Zoom ID ให้ในกลุ่ม Line
  3. เข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Video Conference ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
  4. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    โทร. 044-223-519