ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถาม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
  • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    โทร. 044-223-507, 044-223-519