ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2564

หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่ประสงค์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010