ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ (เพิ่มเติม) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 : Quota)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 090-2511422 หรือ 044-223-957 หรือ 044-223-975
  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010