หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง

กำหนดการรับสมัคร / ประกาศผล

ปีการศึกษา 2564

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online ขยายเวลา บัดนี้ – 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัครขยายเวลา บัดนี้ – 6 ก.ค. 64 ถึงเวลา 23.29 น.
หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 6 ก.ค. 64
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก6 ก.ค. 64
12 ก.ค. 64
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา15 – 16 ก.ค. 64
18 ก.ค. 64
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 ก.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ออนไลน์1 – 10 ส.ค. 64
7ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์11 ส.ค. 64

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ปีการศึกษา 2563

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 26 ต.ค. 63
ขยายเวลา – 25 ต.ค. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก16 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา20 – 21 ต.ค. 63
8 พ.ย. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 2 พ.ย. 63
15 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63

จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ลำดับที่รับสมัคร/ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Onlineขยายเวลาการรับสมัคร
บัดนี้ – 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 16.30 น.
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร

หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในวันที่ 2 ก.ค. 63 ถึงเวลา 16.00 น.
บัดนี้ – 30 มิ.ย. 63
ถึงเวลา 23.59 น.
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก 7 ก.ค. 63
4สำนักวิชาดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา12 ก.ค. 63
5ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 ก.ค. 63
6รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่บัดนี้ – 31 ก.ค. 63
7กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่30 ก.ค. 63