การรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2563 (หลักสูตรปกติ)

ยกเว้น ระดับปริญญาโททุกหลักสูตรของสำนักวิศวกรรมศาสตร์
ไม่ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

[ประกาศเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2562]

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)
 1. อ่านประกาศรับสมัคร 
  1.1 ประกาศรับสมัคร
  1.2 รายละเอียดการสมัคร ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
           – ปริญญาโท
           – ปริญญาเอก
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (15 เม.ย. – 3 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.30 น.)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัคร
  (ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 3 มิ.ย. 63 ภายในเวลา 23.59 น.)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคารโดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 4. พิมพ์ใบสมัคร
 5. Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
  (ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 3 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 23.59 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
 6. ตรวจสอบการ Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (หลังจาก Upload ไฟล์ไปแล้วประมาณ 3 วันทำการ หากต้องการแก้ไขเอกสารให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 5 มิ.ย. 63 ถึงเวลา 16.00 น.)
  [=คลิ้กตรวจสอบรหัสผู้สมัครที่นี่=] จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้
 7. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (สามารถตรวจสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ)
แบบฟอร์มต่าง ๆ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ติดต่อสอบถาม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020