ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

(โปรดตรวจสอบเลขที่นั่งสอบอีกครั้ง ตามรูปแบบ Social distancing)

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
 2. กำหนดการ และรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันพุธที่ 22 ก.ค. 63 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th
  ในวันที่ 3 ส.ค. 63

นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี