ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 4) ภาค 1/2563

ขั้นตอนการปฏิบัติ
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนต่าง ๆ จากประกาศ
 2. โปรดศึกษารายละเอียดกำหนดการ และขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online (ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
  (รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020