ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2564

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 23.59 น.

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว รอบที่ 5 : รับตรง มทส. (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 2564 ตามขั้นตอนและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านเพิ่มเติม