ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2564

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 – 6 พ.ค. 64

อ่านเพิ่มเติม