ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 2 : Quota ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ระหว่างวันที่ 16 – 20 พ.ค. 66

โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 18 เม.ย. 66)
1 มี.ค. - 11 เม.ย. 66
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา28 เม.ย. 66
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด28 เม.ย. - 14 พ.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th16 พ.ค. 66
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 66
7จองหอพักนักศึกษา Online8 - 13 มิ.ย. 66
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010