ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2566

เพื่อเป็นการลดจำนวนคนในสนามสอบ
ขอให้ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม
ไม่เข้าภายในบริเวณตึก หรืออาคารที่ทำการสอบ

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย

มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดการจากประกาศ
 2. ศึกษารายละเอียด คำแนะนำ และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
 3. ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 66 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 4. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 26 ม.ค. 66

นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Google Map นำทางไปอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

 

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 25 ธ.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ16 ม.ค. 66
4สอบข้อเขียน22 ม.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 26 ม.ค. 66
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา26 - 29 ม.ค. 66
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ม.ค. 66)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)30 ม.ค. 66
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา30 - 31 ม.ค. 66
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ม.ค. 66)
9รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา 31 ม.ค. 66
10ผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 66
11ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา13 ก.พ. 66
12กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
13ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020