การรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษากำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. อ่านประกาศ มทส. เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2566
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ระหว่างวันที่ 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ภายในวันที่ 25 ธ.ค. 65)

  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) และไม่รับชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.ac.th ในวันที่ 16 ม.ค. 66

**************************************************

วิธีแก้ไขข้อมูลการสมัคร

 1. คลิกที่นี่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบความถูกต้องหลังแก้ไขข้อมูล (ในส่วนที่ได้ทำการแก้ไข)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 พ.ย. – 25 ธ.ค. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 25 ธ.ค. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ16 ม.ค. 66
4สอบข้อเขียน22 ม.ค. 66
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน26 ม.ค. 66
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา26 - 29 ม.ค. 66
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ม.ค. 66)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)30 ม.ค. 66
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา30 - 31 ม.ค. 66
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 ม.ค. 66)
9ผู้ยืนยันสิทธิ์รับทุนการศึกษาฯ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ที่เว็บไซต์ www.mytcas.com7 - 8 ก.พ. 66
10ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา13 ก.พ. 66
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020