การถูกล็อคเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล
เกี่ยวกับการลงทะเบียน
เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา
เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา
การลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา
เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง

1. การขอใบรับรองการศึกษาปัจจุบันไม่ต่องใช้รูปถ่ายแล้ว ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงประการใด
คำตอบ
ใบรับรองฯ และ Transcript ของนักศึกษาปัจจุบัน และสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องติดรูปถ่ายแล้ว
__________________________________________________________
2. เมื่อไรนักศึกษาที่แจ้งจบ จะอนุมัติจบสักที
คำตอบ
ขั้นตอนการอนุมัติจบต้องผ่านการประชุมสำนักวิชา สภาวิชาการและสุดท้ายคือสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่มีผลการเรียนครบถ้วนตามโครงสร้าง
__________________________________________________________
3. อยากทราบว่าตอนนี้สามารถไปรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้เลยหรือไม่ ต้องดำเนินการขอล่วงหน้าหรือเปล่า และสามารถให้ผู้อื่นรับแทนไหม และหลักฐานที่ให้ผู้อื่นรับแทน เช่น สำเนาบัตรประชาชนเป็นของผู้รับแทนหรือของผู้จบ
คำตอบ
นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ และมีสถานะ “สำเร็จการศึกษา” แล้ว สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ชุดแจก 1 ชุด) ได้ที่ฝ่ายประมวลผลฯ หากต้องการเอกสารมากกว่านั้นต้องทำรายการ Online มาขอเพิ่ม
__________________________________________________________
4. ถ้าไม่สะดวกไปรับเอกสารสำเร็จการศึกษาด้วยตนเองให้คนอื่นรับแทนได้ไหม แล้วต้องทำอย่างไร
คำตอบ
ได้ค่ะ เขียนใบมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ให้คนที่จะมารับแทนยื่นรับเอกสาร
__________________________________________________________
5. ถ้าจะขอใบรับรองสำเร็จการศึกษาทางไปรณีย์จะได้ไหม แล้วถ้าได้ต้องส่งเอกสารอะไรไปบ้าง และจะใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วัน
คำตอบ
ได้ค่ะ โดยยื่นคำร้องขอเอกสาร Online ในระบบ จากนั้นส่งธนาณัติและสำเนาบัตรประชาชน (ดูรายละเอียดวิธีการรับเอกสาร) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับธนาณัติแล้ว จะจัดส่งกลับเป็น EMS ในวันถัดไป
__________________________________________________________
6. การขอแจ้งจบต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
คำตอบ
ยื่นคำร้องแจ้งจบผ่าน Web ดูกำหนดการที่ปฏิทินการศึกษา และตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งจบที่เมนู “ตรวจสอบ – แจ้งจบ”

เกี่ยวกับการเงิน
เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry

1. ถ้าเกิดว่าเกรดเราไม่ถึง 1.50 แล้วเราจะต้องทำไงครับ ต้องลาออกก่อนแล้วรีรหัสหรือว่ารอให้เกรดเทอมสามออกก่อนครับ ถึงจะรีรหัสได้
คำตอบ
ถ้าเทอม 1-2 นักศึกษาเกรดไม่ถึง 1.50 นักศึกษาจะยังมีสภาพปกติ แต่ถ้าเทอม 3 เกรดนักศึกษายังไม่ถึง 1.50 นักศึกษาจะพ้นสภาพ (retire) ทันที และถ้านักศึกษาต้องการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาต้องยื่นสมัครให้ทันเวลา แต่ถ้าคิดว่าเกรดจะออกไม่ทันก็ต้องลาออกก่อนค่ะ
________________________________________________
2. ผมเพิ่งจะรีรหัสเข้ามาเรียนในเทอมสามเรียนยังไม่ถึงสามเทอม ถ้าผมเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50 ในเทอมสามนี้ ผมจะโดนไทล์รึป่าวคับ จะนับการจัดสถาณภาพพร้อมกับคนอื่นในเทอมสามเลยรึป่าวคับ ช่วยตอบด่วนด้วยนะครับ ผมได้รีอีกครั้ง จะแก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณครับ
คำตอบ
การจำแนกสภาพนักศึกษาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนครบ 3 ภาคการศึกษา ถ้าเข้ามา ตอนเทอม 3 ก็จะจำแนกสภาพเมื่อสิ้นสุดเทอม 2 ของปีถัดไปค่ะ (ตัวอย่าง เข้าเทอม 3/2561 จะจำแนกสภาพ 2/2562)
________________________________________________
3. จะกลับเข้าศึกษาใหม่ทำอย่างไรดี?
คำตอบ
<<คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด>>

เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ
Download โปรแกรมคำนวณเกรด