การขอเอกสาร Digital Signature

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดให้บริการขอเอกสาร
Digital Signature แล้ว

โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 ส.ค. 65 นี้ เป็นต้นไป

Digital Transcript ของ่าย จัดเก็บง่าย เชื่อถือได้ ปลอดภัย 100%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • เกี่ยวกับรายละเอียดขอเอกสาร
    ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028
  • มีปัญหาการใช้งานระบบ
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223020 หรือ 044-223018