นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน ในการสอบประจำภาค 2/2566 โปรดตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และห้องสอบซ้ำซ้อน

               สำหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้ำซ้อน ในการสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566 โปรดตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และห้องสอบ ให้ชัดเจนทางหน้าเว็บนี้เท่านั้น เนื่องจากตารางสอบในระบบของนักศึกษาจะไม่เปลี่ยนแปลงตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)


  • กรุณาแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
    (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
  • สอบนอกตาราง/รายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนยินดีจัดสอบให้ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน

สิ่งเน้นย้ำน้อง ๆ นักศึกษา

1) โปรดเตรียมน้ำดื่มและอาหาร (ที่สะดวกทาน และไม่ส่งกลิ่นรบกวน) มาเพื่อรับประทานในห้องสอบช่วงพักกลางวัน
2) เตรียมหนังสือ/ตำรา/เอกสาร/ชีท ของวิชาที่ต้องสอบในคาบต่อ ๆ ไปมาอ่านในห้องสอบระหว่างคาบ (ไม่อนุญาตให้อ่านจากโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด)

กรณีไม่พบรายชื่อ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223019