ประกาศรายชื่อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

อนึ่ง หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้
และมหาวิทยาลัยฯ จะส่งรายชื่อของท่านกลับไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อคืนสิทธิ์ให้ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582
    โทรสาร 044-223-580
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
9 - 14 พ.ค. 61

Upload ไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
9 - 14 พ.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
9 - 15 พ.ค. 61

ตรวจสอบสถานะการส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 16 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 31 พ.ค. 61

ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และส่งเอกสารการสมัครฉบับจริง
1 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
1 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 มิ.ย. 61

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61

ทำสัญญา
10 ก.ค. 61

ตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง