ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรนานาชาติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 6 ก.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 8 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
12 ก.ค. 61

ทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
15 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
16 ก.ค. 61

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
16 - 17 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
19 ก.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
22 ก.ค. 61
โปรดศึกษารายละเอียดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่