ประกาศผลการสมัครหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 2 ส.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 2 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
3 ส.ค. 61

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เปลี่ยนแปลงเป็น 5 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
8 ส.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
8 ส.ค. 61