รับสมัครประเภทบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

 • alt text

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

กำหนดการสมัครแต่ละประเภท

 • - สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 10 ต.ค. 61 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 5 ต.ค. 61

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

ค้นหารหัสสถาบัน

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 5 ต.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
22 ต.ค. 61

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
14 พ.ย. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
21 พ.ย. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ลงทะเบียนทาง Internet
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง