รับสมัครประเภทบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปกติ)

 • alt text

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการสมัครแต่ละประเภท

 • - สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 11 ต.ค. 60 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • - สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 4 ต.ค. 60
 • - สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 4 ต.ค. 60

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

ค้นหารหัสสถาบัน

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
บัดนี้ - 4 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก
20 ต.ค. 60

ดำเนินการคัดเลือก
ตามกำหนดการของแต่ละสาขาวิชา

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
10 พ.ย. 60

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
13 - 23 พ.ย. 60

ลงทะเบียนทาง Internet
23 - 26 พ.ย. 60

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 60