ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศของแต่ละหลักสูตร
1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค
2. วิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
    โทรสาร 0-4422-4555

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
6 ก.ค. 61

ดำเนินการคัดเลือก
15 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 ก.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 61

ส่งเอกสาร/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5 ส.ค. 61