ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 5 ส.ค. 61) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
      (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.4 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 30 ก.ค. 61
- ตัวอย่างรูปถ่าย และการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ที่ใช้ในการ Upload

- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
  (รูปถ่ายที่ใช้ในการ Upload ของ นศ. ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
  ระดับบัณฑิตศึกษา
)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
    โทรสาร 0-4422-4555

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันที่ 29 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
6 ก.ค. 61

ดำเนินการคัดเลือก
15 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 ก.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 61

ส่งเอกสาร/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
5 ส.ค. 61