ประกาศผล ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ติดต่อสอบถาม

 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 0-4422-4546, 06-2524-4641
    โทรสาร 0-4422-4555

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
18 ก.ย. - 31 ต.ค. 60

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
30 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
6 พ.ย. 60

ดำเนินการคัดเลือก
12 พ.ย. 60

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 พ.ย. 60

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1 ธ.ค. 60