รับสมัครประเภทบัณฑิตศึกษา (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานฯ)

 • alt text

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

การค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)
คลิ้กเพื่อ --> ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 044-224-576 หรือ 09-4287-6611
    โทรสาร 044-224-555
 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
2 เม.ย. - 23 มิ.ย. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
24 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4 ก.ค. 61

ดำเนินการคัดเลือก
8 ก.ค. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
20 ก.ค. 61
8 ส.ค. 61 (เพิ่มเติม)

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online
20 ก.ค. 61
14 ส.ค. 61 (เพิ่มเติม)

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
20 - 30 ก.ค. 61
8 - 14 ส.ค 61(เพิ่มเติม)

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
ภายในวันที่ 5 ส.ค. 61
โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหลักสูตรนอกเวลา (เพิ่มเติม)