ประกาศผลการรับสมัคร (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานฯ)

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ลำดับที่ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60) โดยดำเนินการดังนี้
2.1 Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2 ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
      (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3 กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [บันทึกประวัตินศ.ใหม่]
2.4 พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู [แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ]
3 Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 23 พ.ย. 60
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
(ในวันที่ 26 พ.ย. 60)

ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรนอกเวลา

ติดต่อสอบถาม

 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 044-224-576 หรือ 09-4287-6611
    โทรสาร 044-224-555
 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
8 ก.ย. - 15 ต.ค. 60

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
15 ต.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
18 ต.ค. 60

ดำเนินการคัดเลือก
22 ต.ค. 60

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 พ.ย. 60

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
13 - 23 พ.ย. 60

ส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
26 พ.ย. 60