ประกาศผลการรับสมัคร (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ และวิศวกรรมการจัดการพลังงานฯ)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560


ประกาศของแต่ละหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

 • - สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
    โทร. 044-224-576 หรือ 09-4287-6611
    โทรสาร 044-224-555
 • - รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 ธ.ค.60 – 16 ก.พ. 61

นำส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันที่ 16 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
21 ก.พ. 61

ดำเนินการคัดเลือก
25 ก.พ. 61

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 มี.ค. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online
ภายในวันที่ 21 มี.ค. 61

Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา
14 - 22 มี.ค. 61

ส่งเอกสาร/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
25 มี.ค. 61