การจองหอพักนักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2562

กำหนดการเปิดจองหอพัก
 • รอบที่ 1 วันที่ 4 – 10 มิ.ย. 62 (เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย) และ ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 4 – 11 มิ.ย. 62
 • รอบที่ 2 วันที่ 20 – 23 มิ.ย. 62 (เปิดระบบเวลา 09.30 น. และสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย) และ ชำระเงินค่าหอพัก วันที่ 20 – 24 มิ.ย. 62 (Update 17 มิ.ย. 62)
 • ประกาศผลการจองหอพัก วันที่ 30 มิ.ย. 62
ขั้นตอนการจองหอพัก
 1. ค้นรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษา และตรวจสอบรหัสนักศึกษา
  (ใช้รหัสนักศึกษาในการเข้าสู่ระบบ )
  นศ. รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ จะสามารถรตรวจสอบรหัส นศ. ได้ ในวันที่ 19 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป

 2. เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่ http://www.reg.sut.ac.th
 3. รหัสประจำตัว : เป็นรหัสนักศึกษา รหัสผ่าน : เป็นเลขประจำตัวประชาชน
 4. กดปุ่ม [ตรวจสอบ] เพื่อเข้าสู่ระบบนักศึกษาใหม่
 5. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วให้ คลิ้กที่ปุ่มเมนู [หอพักนักศึกษา] และดำเนินการจองหอพัก
  == อ่านคำแนะนำการจองหอพัก Online ==

 6. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อชำระเงินค่าหอพัก
  คลิ้กที่ปุ่มเมนู [+ผลการลงทะเบียน  + ใบแจ้งยอดชำระเงิน]
  == อ่านคำแนะนำการพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ==

 7. ติดตามประกาศผลการจองหอพัก วันที่ 30 มิ.ย. 62 ได้ที่ http://dormitory.sut.ac.th หรือ เพจหอพัก มทส.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานหอพักนักศึกษา

โทร. 044-225170 หรือ 044-225120