ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ปิดปรับปรุงระบบทะเบียนและประเมินผลฯ ชั่วคราว
เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัย
ของเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด
ในวันอังคารที่ 3 มี.ค. 2563 เวลา 16.00 -16.30น.
จึงส่งผลให้ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ และระบบการรับสมัครนักศึกษา

ไม่สามารถใช้งานได้ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่