ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ ภาค 2/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

คลิ้กเพื่ออ่าน -> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ รายละเอียด และกำหนดการต่าง ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-026 หรือ 044-223-014
    โทรสาร 044-223-010