ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว หลักสูตรนอกเวลา ปวส. และ ป.ตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รอบที่ 1 : Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ระหว่างวันที่ 21 – 28 ก.พ. 65

โปรดติดตามขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ Online ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ประกาศกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
2Upload เอกสารประกอบการสมัคร
(หากตรวจสอบแล้วมีการแก้ไข ต้องเข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ต.ค. 64)
20 ก.ย. – 18 ต.ค. 64
3มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา15 พ.ย. 64
4ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอน และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด15 - 30 พ.ย. 64
5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ที่ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว15 ธ.ค. 64
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์21 - 28 ก.พ. 65
7จองหอพักนักศึกษา Online 30 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65
8ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010