ข่าวสารการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

    รับสมัคร Online (9 เม.ย. - 29 มิ.ย. 61)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (6 ก.ค. 61)
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (26 ก.ค. 61)

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

    รับสมัคร Online (..........)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (..........)
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (..........)

ภาคการศึกษาที่ 3/2560