ข่าวสารการสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

  • alt text

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

    รับสมัคร Online (20 ส.ค. - 12 ต.ค. 61)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (19 ต.ค. 61)
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (14 พ.ย. 60)

ภาคการศึกษาที่ 3/2561

    รับสมัคร Online (..........)
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก (..........)
    ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (..........)