ประกาศผลการสมัครหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ฯ

  • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
14 ก.พ. - 22 มี.ค. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
14 ก.พ. - 23 มี.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
30 มี.ค. 61

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
21 เม.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
30 เม.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
3 - 6 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธ์ Clearing House
10 พ.ค. 61

ดำเนินการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
10 - 31 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
6 มิ.ย. 61

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง