ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)

 • alt text

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ทำการยืนยันสิทธิ์ฯ & รหัส Clearing House

ขั้นตอนการปฏิบัติ

อนึ่ง หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
5 - 7 มิ.ย. 61

ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 61

Upload เอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
8 มิ.ย. 61

ตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
10 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
11 มิ.ย. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ Clearing House
14 - 16 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
26 มิ.ย. 61

รายงานตัวเข้าศึกษา
28 มิ.ย. 61