สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS)

สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 3.5 (SUT-TCAS) ปีการศึกษา 2561

 • alt text

ติดตามข่าวสารการสมัคร/ประกาศผลการสมัคร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020