ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 3 รับตรงทั่วประเทศ

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ที่ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ไม่ทันตามประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ อนุโลมให้โอนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ฯ ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 7072353790
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61 เวลา 16.00 น.
แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมเขียนชื่อ - นามสกุล ส่งมายัง Fax หมายเลข 044-224090
และโทรแจ้งที่หมายเลข โทร. 044-224910 หรือ 044-224103

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-519, 044-223-507, 044-223-510
    โทรสาร 044-223-506
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
12 มิ.ย. 61

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
ภายในวันที่ 12 มิ.ย. 61
(ก่อน 16.00 น.)

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ฯ
14 มิ.ย. 61

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบ 3
14 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเลขประจำตัวนักศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
22 - 23 ก.ค. 61 รายละเอียดกิจกรรมติดตามภายหลัง