ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 • alt text

ขั้นตอนการปฏิบัติ

อนึ่ง หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • - เกี่ยวกับข้อมูลคุณสมบัติ
    สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975, 044-223-957
 • - เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
    ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010
 • - มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัคร Online
1 - 3 ก.ค. 61
ภายในเวลา 23.59 น.

ชำระเงินค่าสมัคร
ภายในวันที่ 4 ก.ค. 61
ภายในเวลา 16.30 น.

Upload เอกสารการสมัคร
ภายในวันที่ 4 ก.ค. 61
ภายในเวลา 23.59 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย ทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
6 ก.ค. 61

ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต และสอบสัมภาษณ์
9 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
10 ก.ค. 61

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
11 ก.ค. 61
ภายในเวลา 15.00 น.

ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา
12 ก.ค. 61

ติดตามตารางกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561