รอบที่ 1 : Portfolio
เปิดรับสมัคร
– พยาบาล 1-11 ธ.ค. 63
– ทันตะ 1-20 ธ.ค. 63
– แพทย์ 11-20 ธ.ค. 63

คำแนะนำการสมัครเข้าศึกษา
 1. ก่อนกรอกข้อมูลการสมัครควรอ่านประกาศคุณสมบัติของแต่ละประเภทก่อน
 2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเองเท่านั้น เลขประจำตัวประชาชน, โรงเรียน หากกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถแก้ไขได้
 3. ผู้สมัคร On-line ที่ทำการแทนผู้อื่น ถือว่ากระทำผิดกฎหมาย ในฐานะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล อันอาจทำให้บุคคลอื่นเสียสิทธิ์ในการสมัคร
กำหนดการรับสมัคร/ประกาศผล
(คลิ้กเลือกดูกำหนดการตามประเภทที่สมัคร)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัคร
  – สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โทร. 044-223-507, 044-223-519
  – สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-582, 044-223-592
  – สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 081-725-4421, 044-223-957, 044-223-943, 044-223-910 (ในวันและเวลาราชการ)
 • เกี่ยวกับวิธีการสมัคร/แก้ไขข้อมูลการสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020