เลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

“ทั้งนี้กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบต่อไป”

ประกาศเลื่อนการสอบกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
บัดนี้ - 11 เม.ย. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 6 ม.ค. 65
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
4สอบข้อเขียน16 ม.ค. 65
23 เม.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน20 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา20 - 23 ม.ค. 65
26 - 27 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)24 ม.ค. 65
28 เม.ย. 65
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา24 - 25 ม.ค. 65
28 - 29 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ 3 พ.ค. 65
10มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ เข้าระบบ TCAS13 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
20 - 24 พ.ค. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
    โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010