ขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 65)

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

ผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อรับทุน เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาแก้ไขข้อมูลการสมัครกำหนดการ รับสมัคร-ประกาศผล

ขั้นตอนการสมัคร (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

 1. อ่านประกาศ มทส. เรื่องการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2565
  ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร และเลื่อนการสอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
 2. บันทึกข้อมูลการสมัคร Online (ตั้งแต่บัดนี้ – 11 เม.ย. 65)
 3. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน (ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65)
  นำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน  หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน
  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]
 4. ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 5. ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.ac.th ในวันที่ 20 เม.ย. 65

โปรดคลิกเลือกตามลำดับขั้นตอน

 1. แก้ไขข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา
 2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร หลังจากดำเนินการแก้ไข (ตรวจสอบในส่วนที่ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว)

ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร
ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขการเลือกกลุ่มสาขาวิชา/สาขาวิชาได้

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งแก้ไขข้อมูลการสมัคร
โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ E-mail : pisamai@sut.ac.th หรือ napaporn@sut.ac.th

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
บัดนี้ - 11 เม.ย. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 6 ม.ค. 65
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
4สอบข้อเขียน16 ม.ค. 65
23 เม.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน20 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา20 - 23 ม.ค. 65
26 - 27 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)24 ม.ค. 65
28 เม.ย. 65
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา24 - 25 ม.ค. 65
28 - 29 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ 3 พ.ค. 65
10มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ เข้าระบบ TCAS13 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
20 - 24 พ.ค. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020