ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปีการศึกษา 2565

เพื่อเป็นการลดจำนวนคนในสนามสอบ
ขอให้ผู้ปกครอง และผู้ติดตาม
ไม่เข้าภายในบริเวณตึก หรืออาคารที่ทำการสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อ รายละเอียด และกำหนดการจากประกาศ
 2. ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 65 ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 3. ติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 26 เม.ย. 65

นักเรียนควรเผื่อเวลาในการเดินทาง
และไปถึงสถานที่จัดสอบก่อนเวลาที่กำหนด

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Google Map นำทางไปอาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1รับสมัคร Online 10 ธ.ค. 64 – 6 ม.ค. 65
บัดนี้ - 11 เม.ย. 65
2ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 6 ม.ค. 65
ภายในวันที่ 11 เม.ย. 65
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 12 ม.ค. 65
20 เม.ย. 65
4สอบข้อเขียน16 ม.ค. 65
23 เม.ย. 65
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน20 ม.ค. 65
26 เม.ย. 65
6ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา20 - 23 ม.ค. 65
26 - 27 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 65)
7ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม (กรณีมีผู้สละสิทธิ์)24 ม.ค. 65
28 เม.ย. 65
8ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพิ่มเติม ดำเนินการยืนยันขอรับทุนโดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา24 - 25 ม.ค. 65
28 - 29 เม.ย. 65
(ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เม.ย. 65)
9ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ 3 พ.ค. 65
10มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รับทุนฯ เข้าระบบ TCAS13 พ.ค. 65
11กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์16 - 20 พ.ค. 65
20 - 24 พ.ค. 65
12ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่จะสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับการสมัครเข้าศึกษา
  ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
  โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020