ทุน มทส. ศักยบัณฑิต

  • alt text

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และมีสิทธิ์ได้รับทุน มทส. ศักยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2


ขั้นตอนการปฏิบัติ (คลิ้กเลือกตามลำดับขั้นตอน)

ติดต่อสอบถาม

  • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
      ฝ่ายรับนักศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223-010
  • - มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้
      ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020

ปฏิทินการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และมีสิทธิ์ได้รับทุน มทส.ศักยบัณฑิต ครั้งที่ 2
25 ธ.ค. 60

ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ 10,000 บาท
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

Upload ใบ ปพ.1 ที่มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน
25 ธ.ค. 60 - 17 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรับทุนฯ
19 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง

รายงานตัวขึ้นทะเบียน นศ. ใหม่
โปรดติดตามกำหนดการในภายหลัง