ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ทั้งนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ไม่ดำเนินการ ตามวัน เวลา ที่กำหนดข้างต้น

จะถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประกาศขั้นตอนการปฏิบัติกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. Login เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ  และรับทราบหัวข้อพร้อมรายละเอียดการจัดทำ Video Clip ในระบบ
 2. ดำเนินการบันทึก video clip ตามหัวข้อและระยะเวลาที่กำหนด
  โดยผู้สมัครมีจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 26 พ.ค. 65 ภายในเวลา 11.59 น.
  – สามารถใช้โปรแกรมใด ๆ ก็ได้ตามที่ตนเองถนัด
  – มีความละเอียดไม่ต่ำกว่าระดับ HD 720p (1,280×720 )
  – จัดเก็บ Video Clip บน Google Drive ของตนเอง
  [คำแนะนำการสมัคร Gmail และ การ Upload Video ขึ้น Google Drive]
 3. Upload Link Video Clip ที่ได้จัดทำแล้ว (ตามข้อ2) เข้าสู่ระบบ  และยืนยันการสำแดงสุขภาพ  ภายในวันที่ 26 พ.ค. 65 ภายในเวลา 11.59 น.
  ***ต้องทราบ รหัสผู้สมัคร จึงจะสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ได้ [สามารถตรวจสอบรหัสผู้สมัครได้จากขั้นตอนที่ 1]***
 4. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
  นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven), ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร ยกเว้น Application ของธนาคารกรุงไทย (Krungthai NEXT) โดยสแกนบาร์โค้ดมุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 27 – 30 พ.ค. 65

  ***หากไม่สามารถ Download ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร เนื่องจากโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) => [อ่านวิธีแก้ไข]

 5. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)
 6. โปรดติดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ในวันที่ 31 พ.ค. 65

ข้อควรระวังในการคัดลอกลิงก์ Video บน Google Drive

ก่อนคัดลอกลิงก์ ต้องกำหนดสิทธิ์ให้ทุกคนที่มีลิงก์ มิฉะนั้นคณะกรรมการจะไม่สามารถพิจารณา Video Clip ของท่านได้

หากผู้ใดไม่สามารถดำเนินการตามที่ประกาศได้
หรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ โทร. 044-223943
(ติดต่อภายในเวลาราชการ)

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ 25 พ.ค. 65
2ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ
1) ดำเนินการบันทึก video clip ตามหัวข้อและระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th โดยผู้สมัครจะต้อง upload link video ในระบบภายในเวลา 11.59 น.
2) ดำเนินการสำแดงสุขภาพและสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายในเวลา 11.59 น.
25 - 26 พ.ค. 65
3 ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด27 - 30 พ.ค. 65
4มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา31 พ.ค. 65
5จองหอพักนักศึกษา Online2 - 5 มิ.ย. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 6 - 10 มิ.ย. 65
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020