ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online

สามารถดำเนินการได้ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อ และขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการกำหนดการรับสมัคร – ประกาศผล

ขั้นตอนที่นักศึกษาต้องดำเนินการ

 1. การจองหอพักนักศึกษา Online สำหรับนักศึกษา รอบที่ 3 : Admission ระหว่างวันที่ 2 – 5 มิ.ย. 65
 2. ดำเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ Online รอบที่ 3 : Admission ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิ.ย. 65

ลำดับที่รับสมัคร - ประกาศผลกำหนดการ
1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์ 25 พ.ค. 65
2ผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเข้าทดสอบขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ
1) ดำเนินการบันทึก video clip ตามหัวข้อและระยะเวลาที่กำหนดผ่านระบบที่ เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th โดยผู้สมัครจะต้อง upload link video ในระบบภายในเวลา 11.59 น.
2) ดำเนินการสำแดงสุขภาพและสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th ภายในเวลา 11.59 น.
25 - 26 พ.ค. 65
3 ดำเนินการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนและวิธีที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด27 - 30 พ.ค. 65
4มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา31 พ.ค. 65
5จองหอพักนักศึกษา Online2 - 5 มิ.ย. 65
6กำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 6 - 10 มิ.ย. 65
7ตารางกิจกรรมนักศึกษาใหม่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร
  สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223943
 • รายละเอียดข้อมูลการรับสมัคร
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223025 ถึง 6 โทรสาร 044-223010
 • มีปัญหาเข้าระบบรับสมัคร/กรอกข้อมูลไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทร. 044-223-020