รอบที่ 3 : Admission 1 และ Admission 2

เริ่มรับสมัครระหว่างวันที่  7 – 15 พฤษภาคม 2564

[ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และรับสมัคร Online ที่เว็บไซต์ ทปอ.]